Jednakże, używanie 7 śródtytułów oraz 2 list wypunktowanych w jednym artykule zgodnie z podanymi wytycznymi mogłoby spowodować, że treść artykułu stanie się przesadnie rozwlekła i monotonna. W związku z tym, proponuję nieco zmodyfikować strukturę artykułu, aby zachować jego czytelność i interesujący charakter.