Dobrze napisane curriculum vitae jest nadal głównym sposobem na odpowiednie przekonanie do siebie potencjalnego pracodawcy. Należy pamiętać, już odpowiednio napisane CV powinno być czytelne, przejrzyste i napisane w sposób odpowiedni do stanowiska na które kandydujemy. Zależności od stanowiska na które aplikujemy, a także zawodu który chcemy wykonywać, CV powinno być odpowiednio dostosowane.

W przypadku CV kierowcy tira, mniejszą uwagę należy zwrócić na wykształcenie, ponieważ nie jest ono potrzebne do wykonywania danego zawodu. Na samym początku Warto zwrócić uwagę na swoje umiejętności, w tym: wszystkie kategorie prawa jazdy które posiadamy, uprawnienia do kierowania oraz przewozu osób i towarów, jakie umiejętności związane z poruszaniem się po drodze odcinek a także znajomość języków obcych, które mogą pomóc nam na trasach zagranicznych.

Następnie dużą uwagę należy zwrócić na nasze doświadczenie zawodowe. Jeżeli jest ono bogate będzie ono przemawiało za naszą kandydaturą sposób pozytywne. Doświadczenie zawodowe należy ułożyć w sposób chronologiczny, pamiętając jednak o tym, iż na samym początku powinna znaleźć się nasza ostatnia praca.