Leasing to taka forma korzystania z maszyn, czy pojazdów w jakiej nie stajemy się właścicielami rzeczy, ale możemy ją użytkować. W Polsce leasing nie jest bardzo popularnych rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku osób indywidualnych. Z takich form korzystania z ruchomość korzystają przede wszystkim firmy. Osobny prywatne nie korzystają z leasingu przede wszystkim ze względu na brak wiedzy posiadanej o tym w jaki sposób korzysta się z tej formy finansowania. Sama nazwa w polskim prawie jest nieco myląca.

 

W krajach anglosaskich leasing nie jest odmienną formułą prawną. W tych krajach używa się nazwy dzierżawa. Leasing w Polsce również jest, niczym innym jak dzierżawą ruchomości. Plusem tego rozwiązania może być to, że nie musimy martwić się o naprawy samochodu. Nie musimy również spieniężyć pojazdu po okresie trwania umowy. Leasing nie wpływa na naszą zdolność kredytową. Jest to znacznie łatwiej uzyskać nawet jeśli skorzystaliśmy już z długoterminowego kredytu. Wynika to z tego, że leasing nie jest wliczany w zdolność kredytową.