Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych, jakimi interesują się mieszkańcy Radomia. Rosnąca ilość rejestrowanych w tym mieście samochodów przekłada się na większe zapotrzebowanie na polisy.

Czym jest ubezpieczenie OC?

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać ważne ubezpieczenie OC – Radom to jedno z wielu miast, gdzie można je kupić stacjonarnie u agentów ubezpieczeniowych lub online. Komunikacyjne OC – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Ma na celu pokryć koszty likwidacji szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu.

Czym jest ubezpieczenie AC?

AC – autocasco – jest ubezpieczeniem dobrowolnym i podobnie jak OC należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. Ochrona pojazdu wraz z wyposażeniem na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży to podstawowe zadanie, jakie ma do spełnienia ubezpieczenie AC. Radom pod tym względem ma rozbudowaną ofertę, dlatego warto sprawdzić różne opcje – w PZU oraz u innych ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie OC i AC – jakie są różnice?

Kluczową różnicą pomiędzy komunikacyjnym OC i AC jest charakter ubezpieczenia. Jedno jest obligatoryjne, drugie nie – bardzo często dostępne są one w korzystnym cenowo pakiecie. Decydując się na takie rozwiązanie, warto zwrócić uwagę na to, czy pakiet zawiera również ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Mówiąc o różnicach pomiędzy OC i AC, należy tu także wskazać na zakres ochrony. W przypadku OC jest on niezmienny i nie ma możliwości poszerzenia go za dodatkową opłatą. Jest jednakowy dla wszystkich bez wyjątku kierowców. Z AC sprawa wygląda inaczej – towarzystwa ubezpieczeniowe proponują rozmaite warianty ubezpieczenia, dzięki czemu da się je dopasować do konkretnych potrzeb. Oczywiście im szerszy zakres ochrony, tym wyższa cena – ale także i skuteczność polisy. To daje pewność, że zadziała ona w wielu nieprzewidzianych sytuacjach. Kolejnym istotnym czynnikiem różniącym omawiane ubezpieczenia jest suma gwarantowana – czyli maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel ponosi finansową odpowiedzialność za szkodę. Dla OC suma gwarantowana jest ustalona ustawowo i zawsze ma tą samą wartość, a co się tyczy AC, to firmy ubezpieczeniowe mają w tym obszarze w zasadzie wolną rękę. Wypada ponadto przypomnieć, że pieniądze z polisy OC zawsze trafiają do strony poszkodowanej. Odszkodowanie z AC jest natomiast wypłacane właścicielowi ubezpieczenia.