Karta kierowcy wzór – Przykładowy wzór karty kierowcy do tachografu

Wprowadzenie

Karta kierowcy jest nieodłącznym elementem świadczącym o legalności i uprawnieniach kierowcy pojazdu. Jest to dokument, który zawiera kluczowe informacje dotyczące pracy kierowcy oraz rejestruje jego czasy prowadzenia i odpoczynku. W niniejszym artykule przedstawimy przykładowy wzór karty kierowcy do tachografu oraz omówimy podstawowe informacje dotyczące jej wykorzystania.

Wzór karty kierowcy do tachografu

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór karty kierowcy do tachografu:

[UMIESZCZENIE OBRAZKA Z PRZYKŁADOWYM WZOREM KARTY KIEROWCY]

Informacje na karcie kierowcy

Karta kierowcy zawiera szereg informacji dotyczących kierowcy oraz wykonywanej przez niego pracy. Poniżej znajduje się lista najważniejszych informacji, które są umieszczone na karcie kierowcy:

 1. Imię i nazwisko kierowcy
 2. Numer identyfikacyjny karty kierowcy (DIN)
 3. Data i miejsce urodzenia kierowcy
 4. Numer prawa jazdy
 5. Data wydania karty kierowcy
 6. Data ważności karty kierowcy
 7. Kategorie uprawnień kierowcy

Aktywność kierowcy

Każdy kierowca ma obowiązek rejestrować na swojej karcie kierowcy wszystkie czasy prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku. Ponadto, na karcie kierowcy są rejestrowane informacje dotyczące różnych rodzajów aktywności kierowcy, takich jak:

 1. Czas prowadzenia pojazdu
 2. Czas pracy innej niż prowadzenie pojazdu (praca kierowcy poza kierowaniem)
 3. Czas odpoczynku codziennego
 4. Czas odpoczynku tygodniowego
 5. Czas odpoczynku dziennego przed rozpoczęciem pracy kierowcy
 6. Czas dostępności (czas, w którym kierowca jest dostępny do pracy)

Uprawnienia kierowcy

Na karcie kierowcy są również umieszczone informacje dotyczące uprawnień kierowcy do prowadzenia różnych rodzajów pojazdów. Kierowca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które są zgodne z kategoriami pojazdów, którymi będzie kierował. Oznacza to, że na karcie kierowcy powinny być uwzględnione kategorie, takie jak:

 1. Kategoria B – samochody osobowe
 2. Kategoria C – pojazdy o masie powyżej 3,5 tony
 3. Kategoria D – autobusy

Utrzymanie i przechowywanie karty kierowcy

Karta kierowcy jest ważnym dokumentem, który musi być odpowiednio utrzymany i przechowywany. Poniżej znajduje się lista zaleceń dotyczących obsługi karty kierowcy:

 1. Karta kierowcy powinna być przechowywana w specjalnej kopercie chroniącej ją przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.
 2. Kierowca powinien regularnie sprawdzać stan karty kierowcy, aby upewnić się, że nie została uszkodzona.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty kierowcy, kierowca powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt odpowiednim organom (na przykład do odpowiedniego urzędu kontroli ruchu drogowego).

Podsumowanie

Karta kierowcy jest dokumentem niezbędnym dla każdego kierowcy pojazdu. Przykładowy wzór karty kierowcy do tachografu, który przedstawiliśmy w artykule, zawiera najważniejsze informacje dotyczące kierowcy, jego aktywności oraz uprawnień. Pamiętaj, że karta kierowcy musi być odpowiednio utrzymana i przechowywana, aby zachować jej ważność i zapewnić legalność prowadzenia pojazdu.